Wednesday, December 10, 2014

fuck introduction - my platonic love / seru na úvod - má platonická láska

i just want to post, nothing else, maybe in the future I will write something about my pictures, but now I am just too lazy
/
chci jenom přidávat, nic jiného, možná v budoucnu něco o mých obrázcích napíšu, ale teď jsem na to jen moc líná


yeah, quality sucks, picture sucks
/
jo, kvalita na nic, obrázek na nic

No comments:

Post a Comment